www.sunnydance.sk

O nás

Tanečná Akadémia Sunny Dance vznikla v roku 2012. Založila ju profesionálna tanečníčka a dlhoročný tanečný pedagóg Bronislava Jurášová, spolu so svojím manželom, hudobníkom Andrejom Jurášom. Tanečná Akadémia SunnyDance sa zaoberá tanečno-pohybovou prípravou a výchovou detí v predškolskom veku, detí základných a stredných škôl.

V našej Tanečnej akadémii tanečníci pracujú s rôznymi tanečnými technikami a štýlmi. Tancujeme show dance, moderný tanec, jazzový tanec, klasický tanec, scénický tanec, tanec za sprievodu živých bubnov, zumbadance a iné. Tanečníci sa prezentujú na vystúpeniach a tanečných súťažiach. Pravidelne organizujeme naše polročné a koncoročné vystúpenie v Kultúrnom Dome v Pezinku. Pôsobíme na základných školách: ZŠ Fándlyho, ZŠ Kupeckého, ZŠ Na bielenisku a taktiež v MŠ Bystrická, MŠ Za hradbami a MŠ Svätoplukova. Našou snahou je v deťoch rozvíjať lásku k tancu a umeniu. Prinášať do ich života radosť z pohybu a spokojnosť z práce v tanečnom kolektíve.

Napriek tomu, že naša akadémia nie je akreditovaná, spĺňa vysoké profesionálne kritériá a pripravuje svojich žiakov na tanečné konzervatóriá a umelecké školy.

Vedenie Tanečnej akadémie Sunny Dance

Andrej Juráš
Igor Andel
Ing. Ivana Polanská
Mgr. Zuzana Andelová
Eva Maderičová

Taneční pedagógovia

Taneční asistenti

Oľga Ochabová
Katarína Jirkú
Alexandra Varholáková