www.sunnydance.sk

Rozvrh hodín na ZŠ Fándlyho v Pezinku

Tréningy prebiehajú v zrkadlovej sále telocvične ZŠ Fándlyho

Rozvrh hodín v školskom roku 2019/2020

deň čas skupina
pondelok 14.30-16.30
16.30-18.30
Súbor D
Súbor A
utorok 14.00-15.00
15.00-17.00
1+2F
Súbor B
štvrtok 14.00-15.30
15.30-16.30
16.30-18.30
1+2F
3+4F
Súbor B
piatok 14.00-15.30
15.30–17.30
17.30-19.30
3+4F
Súbor D
Súbor A