www.sunnydance.sk

Rozvr hodín na ZŠ Fándlyho v Pezinku

Tréningy prebiehajú v zrkadlovej sále telocvične ZŠ Fándlyho

Rozvrh hodín v školskom roku 2017/2018

deň čas skupina
pondelok 14:00-15:30
15.30-16.30
16.30-18.30
2F
4F
Súbor A
utorok 13.30-14.30
14.30-16.30
1F
Súbor B
štvrtok 13.30-14.30
14.30-16.00
16.00-18.00
1F
3F
Súbor B
piatok 14:00-15:00
15.00–16.00
16.00-17.30
17.30-19.30
2F
3F
4F
súbor A