www.sunnydance.sk

Rozvr hodín v MŠ Svätoplukova

Tréningy prebiehajú v priestoroch MŠ Svätoplukova.

Rozvrh hodín v školskom roku 2019/2020

deň
utorok a štvrtok