www.sunnydance.sk

Rozvrh hodín na ZŠ Kupeckého

Tréningy prebiehajú v zrkadlovej sále telocvične ZŠ Kupeckého

Rozvrh hodín v školskom roku 2019/2020

deň čas skupina
utorok 13.45-14.45
14.45-16.15
1+2K
3+4K
piatok 13.45-15.15
15.15-16.15
1+2K
3+4K