www.sunnydance.sk

Rozvrh hodín na ZŠ Kupeckého

Tréningy prebiehajú v zrkadlovej sále telocvične ZŠ Kupeckého

Rozvrh hodín v školskom roku 2017/2018

deň čas skupina
utorok 13:45-14:45
14:45-15:45
1K
2K
štvrtok 13:45-14:45
14:45-16:15
1K
2K