www.sunnydance.sk

Rozvr hodín na ZŠ Na bielenisku v Pezinku

Tréningy prebiehajú v zrkadlovej sále telocvične ZŠ Na bielenisku

Rozvrh hodín v školskom roku 2018/2019

deň čas skupina
pondelok 14.00-15.00
15.00-16.30
16.30-17.30
17.30-19.30
1+2B
3+4B
5B (predškoláci)
Súbor C
utorok 16.30-18.30 Súbor E
streda 14.00-15.30
15.30-16.30
16.30-17.30
17.30-19.30
1+2B
3+4B
5B (predškoláci)
Súbor C
štvrtok 16.30-18.30 Súbor E