www.sunnydance.sk

Rozvr hodín na ZŠ Na bielenisku v Pezinku

Tréningy prebiehajú v zrkadlovej sále telocvične ZŠ Na bielenisku

Rozvrh hodín v školskom roku 2017/2018

deň čas skupina
pondelok 13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.30
16.30-17.30
17.30-19.30
1B
2B
4B
3B (Predškoláci)
Súbor C
streda 13.00-14.00
14.00-15.30
15.30-16.30
16.30-17.30
17.30-19.30
1B
2B
4B
3B (Predškoláci)
Súbor C