www.sunnydance.sk

Rozvr hodín v MŠ Bystrická

Tréningy prebiehajú v priestoroch MŠ Bystrická.

Rozvrh hodín v školskom roku 2019/2020

deň
pondelok a štvrtok