www.sunnydance.sk

Rozvr hodín na ZŠ s MŠ Viničné

Tréningy prebiehajú v cvičebni na ZŠ s MŠ Viničné

Rozvrh hodín v školskom roku 2019/2020

deň čas skupina
pondelok 14.00-15.00
15.00–16.30
16.30–17.30
1+2V
3+4V
5V (predškoláci)
piatok 14.00-15.30
15.30–16.30
16.30–17.30
1+2V
3+4V
5V (predškoláci)